Background
Shape 7
Shape 7 copy 2
Bizimlə əlaqə
Layer 22
Logo

Shape 27 copy 4  Mobil Satış Sistemi

Malların təhvil verilməsi, yeni sifarişin alınması, ödəmənin qəbulu,malların geri qaytarılması bir pəncərədən və vaxt itirmədən aparılır.İstənilən növ avadanlıqla inteqrasiya etmək mümkündür.

Ekpeditorun işinə tam nəzarəet etmək mümkundur.

Müştərilərlə hesablaşmaq çox asandır.

Logix lokal şəbəkədə işləməklə yanaşı qlobal şəbəkədə də işləmək imkanına malikdir.

Logixlə inkişaf etmək daha asandır. Çünki, yaranmış problemi zamanında həll edən yerli servisi mövcuddur.

Şöbələrə mədaxil Alınan mallar daxil edilir

Şöbədən silinməXarab, vaxtı keçmiş və s.səbəblərdən satışdan çıxarılan mallar daxil edilir

Şöbələrdən geriTəchizatçıya qaytarılan mallar daxil edilir

Barcode çapı – Barcode olmayan mallara barcode vurulur

Kassaya hesabatıÜmumi kassa hesabatını görmək mümkündür.

Kassaya hesabatı (tarix üzrə) Hər hansı bir tarix aralığındakı kassa hesabatı.

Xərc hesabatı Kassanın bütün xərcləri, əks olunur.

Alış xərclərı hesabatı – Gömrük və kargo xərcləri əks olunur.

Mal qalıqları – Malların sayı, alış və satış qiymətləri ilə məbləğini göstərir

Mal dövriyyəsi – Seçilmiş interval arasında malın hərəkətini  və hansı kontragentdən daxil olmasını göstərir.

Mal Satışı hesabatı – Detallı mal satışı hesabatı mövcuddur.

Mal qalıqlaı FİFO – Bu sizə anbardakı stok kontrolu üçün çox əlverişlidir.

Kontragent qalıqları – Təchizatçılara olan borclar.

Kontragent hesabatı – Təchizatçılarla edilən əməliyyatlar.

Kontragent hesabatı (tarix üzrə) – Təchizatçılarla edilən əməliyyatlar günlər üzrə

Vaxtı keçmiş borclar və depozit – Müştərilərin borclarını və depozitləri göstərir

Gəlir hesabatı – İnterval ərzində gündəlik gəlirigöstərir

Gəlir hesabatı (Cem) – Seçilmiş interval ərzində gəliri göstərir

Yükləmələr