Neopost müəssisələrə hədəf seqmenti ilə münasibətlərin qurulması, məlumatın göndərilməsi və alınması sahəsində yol göstərici kimi iştirak edir. Neopost hazırda poçt və bağlama həllərində eyni zamanda rəqəmsal məlumatın göndərilməsi və idarə olunmasında dünya lideridir. Neopost geniş çeşiddə avadanlıqlar və bunları dəstəkləyən proqram təminatı ilə öz müştərilərinin ehtiyaclarının bütün etaplarında onlara gərəkli həlli verə bilmək iqtidarındadır.
Məktubların göndərilməsi ilə bağlı Neopost sizə məktubun zərflənməsi, açılması, çəkisinin müəyyən edilib qiymətləndirilməsi, rəqəmsal markalanması və bu prosesin proqram təminatı vasitəsi ilə idarə olunması kimi kompleks həllər təklif edir. Əsasən, kütləvi şəkildə məktub göndərən müəssisələrin bu məktub axınını idarə etməsi, zərlməsi, alıcıların əlaqə məlumatlarının düzgünlüyü, məktubların düzgün zərflərə qoyulmağından əmin olmaq, eyni proses zamanı fərqli hədəf seqmentlərinə fərqli məktubların hazırlanıb göndərilə bilməsi kimi qarışıq məktub hazırlama prosesini rahatlıqla idarə etmək mümkündür.