Malların təhvil verilməsi, yeni sifarişin alınması, ödəmənin qəbulu, malların geri qaytarılması bir pəncərədən və vaxt itirmədən aparılır. İstənilən növ avadanlıqla inteqrasiya etmək mümkündür.

Ekpeditorun işinə tam nəzarəet etmək mümkündür.
Müştərilərlə hesablaşmaq çox asandır.
Logix lokal şəbəkədə işləməklə yanaşı qlobal şəbəkədə də işləmək imkanına malikdir.
Logixlə inkişaf etmək daha asandır. Çünki, yaranmış problemi zamanında həll edən yerli servisi mövcuddur.

Şöbələrə mədaxil – Alınan mallar daxil edilir.
Şöbədən silinmə – Xarab, vaxtı keçmiş və s.səbəblərdən satışdan çıxarılan mallar daxil edilir.
Şöbələrdən geri – Təchizatçıya qaytarılan mallar daxil edilir.
Barkod çapı – Barkod olmayan mallara barcode vurulur.
Kassaya hesabatı– Ümumi kassa hesabatını görmək mümkündür.
Kassaya hesabatı (tarix üzrə) Hər hansı bir tarix aralığındakı kassa hesabatı.
Xərc hesabatı Kassanın bütün xərcləri, əks olunur.
Alış xərclərı hesabatı – Gömrük və kargo xərcləri əks olunur.
Mal qalıqları – Malların sayı, alış və satış qiymətləri ilə məbləğini göstərir.
Mal dövriyyəsi – Seçilmiş interval arasında malın hərəkətini  və hansı kontragentdən daxil olmasını göstərir.
Mal Satışı hesabatı – Detallı mal satışı hesabatı mövcuddur.
Mal qalıqlaı FİFO – Bu sizə anbardakı stok kontrolu üçün çox əlverişlidir.
Kontragent qalıqları – Təchizatçılara olan borclar.
Kontragent hesabatı – Təchizatçılarla edilən əməliyyatlar.
Kontragent hesabatı (tarix üzrə) – Təchizatçılarla edilən əməliyyatlar günlər üzrə
Vaxtı keçmiş borclar və depozit – Müştərilərin borclarını və depozitləri göstərir.
Gəlir hesabatı – İnterval ərzində gündəlik gəliri göstərir.
Gəlir hesabatı (Cem) – Seçilmiş interval ərzində gəliri göstərir.