Datalogic QW2100

Quick Scan seriyalı Scaner-lərdən biri olan Datalogic QW2100 modeli əl ilə istifadə üçün scannerlərin arasında mükəmməl balans yaradaraq bütün parametrlərdə istifadəyə yararlıdır. Bu barkod oxuyucular müxtəlif ticarət obyektlərində, yüngül sənayedə sayım və sənədləşdirmə sahəsində ideal xidmət göstərir. Bundan əlavə olaraq bank sayım və inventarizasiya işləri üçün də uyğundur.

Böyük olmayan ölçüsü, yüngül və erqonomik Datalogic QW2100 barkod oxuyucu gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Düzxətli kodların oxunmasında rahat və sürətli tanıma özəlliyi ona sayım və satış əməliyyatların yüksək sürət və verimlilik göstərir.

Digər barkod oxuyucular

Datalogic QW 2100