TANSA LTT-303

Tansa LTT 303 turniketi qapalı və açıq məkanlarda istifadə üçün hazırlanmışdır. Tək vəya cüt yönlü keçid üçün istifadə oluna bilər. Bu keçidlər nəzarətli vəya sərbəst ola bilər. Hər iki keçid tərəfinə kart oxuyucu nəzarət sistemi qoşula bilər.

Elektrik kəsintisi anlarında Tansa LTT 303 turniketi avtomatik olaraq sərbəst keçidə icazə verir. Bu qanuni bir məcburiyyətdir. Lakin müştəri bu vəziyyətdə də qapalı qalmasını istəyərsə, o yöndə dəyişiklik edilə bilər.

Yanğın və zəlzələ kimi fövqəladə hallarda turniketin ön qolu aşağı düşər və sərbəst keçidə icazə verər.

İşləməsi: Cüt yönlü nəzarət vəya sərbəst keçid.

Enerji xərcləməsi: Keçidlərdə 3.8W, gözləmədə 4.1W.

Keçid sürəti: 25 nəfər/dəqiqə.

Keçid aralığı: 45-50 sm.

Çəkisi: 33 kg.

Təhlükəsizlik səviyyəsi: Profilaktik.

İstifadə sahələri: Açıq və qapalı məkanlar üçün uyğundur.

Digər turniketlər