Tansa LTT 313

TANSA LTT 313 turniketləri iç və çöl məkanlara uyğun olaraq dizayn edilmişdir. Ancaq həddindən artıq nəm şəraitində və ya çox tozlu ərazilərdə işlədiləcəksə, sifariş edərkən bildirilmək şərtilə opsiyalı olaraq həll edilir. Turniketlər tək və ya cüt istiqamətli keçidə malikdir. Bu keçidlər idarə oluna və ya sərbəst ola bilər. TANSA LTT 313 turniketində hər iki keçidi də kart oxuyucu vasitəsilə ilə olan da belə müəyyən zamanlarda giriş və ya çıxışı sərbəst edilə bilər. Elektrik kəsintilərində turniketler sərbəst keçidə icazə verir. Bu qanuni olaraq icbari şəkildədir.

Digər turniketlər

Tansa LTT 313